Антоніми до слова Абстрагування

Антоніми до слова Абстрагування

Приклади використання слова Абстрагування

Організація бухгалтерського обліку, як і всі науки, застосовує загальнонаукові методи та прийоми пізнання: аналіз і синтез; індукцію і дедукцію; аналогію та моделювання; абстрагування і конкретизацію.

Наявність двох напрямів абстрагування за одним виміром пояснюється тим, що підраховування часу за місяцями і за тижнями несумісні.

Хоч я і розумію, що абстрагування необхідне для реалізації ефективного вибору (тобто «правильного» рішення задачі Анни), все-таки, здається, правий математик Курош, який цитувався вище.

Кожний вищий рівень відповідає більшому ступеню абстрагування за відповідним виміром, а кожний нижчий — меншому, детальнішому.

Абстрагування може застосовуватись як до реальних, так і до абстрактних об" єктів, тобто до результатів попереднього абстрагування.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.