Антоніми до слова Апріорний

Антоніми до слова Апріорний

Приклади використання слова Апріорний

Апріорний погляд, що наші кадри вже виховані, що вже засвоїли собі всі підставові якості революціонерів і далі вдосконалюють самі себе , — не цілком правильний.

Стецько Ярослав, Дві революції

А тому, теоретична прагматика, яку мав на увазі Карнап, і яку він семантизував у надто апріорний спосіб, не може замінити ті методологічні аргументи, які Поппер та Альберт вважали суттєвими.

Апель Карл-Отто, Проблема філософського обгрунтування у світлі трансцендентальної прагматики мови

Завершуючи міркування, присвячені спору між апріоризмом і емпіризмом стосовно тверджень математики, вкажемо на ще одну важливу проблему, яка постає перед апріоризмом, що приймає синтетичний апріорний характер тверджень прикладної математики.

Казімєж Айдукєвіч, Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика

В цій епістемологічній проблемі йшла мова про те, який з двох методів, апріорний чи емпіричний, розумовий чи досвідний веде до пізнання

Казімєж Айдукєвіч, Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика

А не навпаки, тобто, споглядаючи апріорний досвід, переносити його частини або цілком у повсякденну практику.

Калуга Володимир, Приречена сексуальністю

Істота, цебто природа переживань відслонюється не інакше, як у безпосередності життя, тому основний досвід духового життя в цілості є апріорний: нема ніякого способу пізнати що-небудь у цьому внутрішньому світі, окрім оригінального переживання.

Вассиян Юліан, Історія як дефініція

Метафізика використовує відтак апостеріорний метод, а не апріорний, притаманний формальним наукам.

Ковальчик Станіслав, Загальна метафізика

Твердження це стосується сучасного стану, адже важко в апріорний спосіб виключити можливість еволюційного перетворення видів у минулому.

Ковальчик Станіслав, Загальна метафізика

Кант розумів категорії як суб" єктивні поняття, або витвори нашого розсудку, які мають апріорний характер.

Ковальчик Станіслав, Загальна метафізика

Спосіб аргументації наукової цінності цього закону двоякий: аналітико-апріорний і апостеріорний.

Ковальчик Станіслав, Загальна метафізика