Антоніми до слова Аргумент

Антоніми до слова Аргумент

Подібні по значенню до слова Аргумент

Приклади використання слова Аргумент

Згідно з правильником зборів, пропозицію Степаненка було піддано під голосування, а перед голосуванням дано слово Степаненкові, щоб подав аргументи за і Б. Мартосові, щоб подав аргументи проти пропозиції.

Мірчук Петро, Трагічна перемога

А Б. Мартос заявив у своїй аргументації, що вимога самостійности України безглузда і шкідлива і що навіть з вимогою автономії треба ще підождати і не підносити її.

Мірчук Петро, Трагічна перемога

Вони висунули як політичний аргумент проти українського національно-визвольного руху ту думку, що Росія без української цукрової промисловости, вугілля, хліба не може існувати".

Мірчук Петро, Зустріч й розмови в Ізраїлі

— і вести дискусію спокійно, до теми, піддаючи об' єктивній аналозі кожний аргумент, кожне обвинувачення з одної і другої сторони?

Мірчук Петро, Зустріч й розмови в Ізраїлі

Нібито не може подібною «аргументацією» з’ясувати сьогодні народ російський угнітання народу українського.

Мірчук Петро, Зустріч й розмови в Ізраїлі

Тільки ця аргументація не витримує ніякої критики: ні в випадку евреїв, ні в випадку українців.

Мірчук Петро, Зустріч й розмови в Ізраїлі

Тільки з неспроможности знайти проти нас якінебудь справжні аргументи большевицькі вороги народу зв’язують нас з фашизмом, закидають нам «агентурність».

Федун-Полтава Петро, Хто такі бандерівці

Тепер я вдавав, ніби висунуті нею аргументи переконують мене.

Радіге Раймон, Одержимий

Слід віддати належне Пітеру Бладу — на нього не вплинув цей аргумент.

Сабатіні Рафаель, Одіссея капітана Блада

Останній аргумент, як Блад і передбачав, виявився для Рівароля найбільш переконливим.

Сабатіні Рафаель, Одіссея капітана Блада