Антоніми до слова Безконтрольність

Антоніми до слова Безконтрольність

Приклади використання слова Безконтрольність

Ясна річ, що за умов перехідної економіки безконтрольність може бути абсолютно згубною.

Свавілля і безконтрольність руйнували осно-ви економічного розвитку за рахунок деградації ресурсів праці через зубожіння та низький рівень навчання.

Основою формування цієї нової паразитарної, експлуататорської кляси є її політичні привілеї: монополістичне становище большевицької партії, її необмежена влада, повна безконтрольність комуністів з боку народних мас.

Важко було навіть передбачити, яких масштабів могли б набути безконтрольність, свавілля, зловживання московських фіскалів.

Безконтрольність та відсутність валютного регулювання з бо-ку держави призвели до масового відпливу валюти за кордон, на що неодноразово зверталася увага у виступах політиків, у тому числі керівників держави та народних депутатів України.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.

Ось кілька слів, які мають близьке значення до "Безконтрольність": Неконтрольований. Рекомендуємо звернути на них увагу, оскільки вони можуть містити саме той антонім, який ви шукаєте.