Антоніми до слова Виробництво

Антоніми до слова Виробництво

Приклади використання слова Виробництво

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Будь-яке виробництво є засвоєнням індивідом предметів природи у межах певної суспільної форми та за її допомогою.

Коефіцієнт оновлення основних фондів визначає питому вагу впроваджених у виробництво знарядь праці протягом певного періоду.

Обліковуються витрати на виробництво в окремих підрозділах, що передбачає організацію систематичного та своєчасного виявлення відхилень від нормальних умов, прове-дення оперативного обліку та внутрішнього аудиту.

І нарешті, харчове виробництво вможливлює або навіть вимагає від людей переходу до осілості, котра є передумовою для нагромадження значних пожитків, розвитку складної технології та ремесел і зведення громадських споруд.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.