Антоніми до слова Включення

Антоніми до слова Включення

Приклади використання слова Включення

Там на початку березня було запляноване включення його в Дивізію.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Врешті після переговорів і вияснень вояки Леґіону погодилися на включення їх до Дивізії.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Вступивши в члени цієї партії колоністів наприкінці того ж року він писав про включення боротьбістів: «Партія (себто Ленін) скомандував нам «струнко», і ми стрункою лавою увійшли до КП (б) У. Тактика чи наївність Шумського?

Мірчук Петро, Нарис історії ОУН. Том 1

Революційно-державна формація, зроджена на рідних землях, має бути осередком, головним зрубом і головним пнем, вона має дати державно-організаційні рамці для включення в одну цілість теж усіх еміграційних самостійницьких сил і чинників.

Бандера Степан, Перспективи української революції

Вони ставили на зовнішньополітичну карту, на договорення з зовнішніми силами, на включення нашої боротьби у міжнародні політичні й мілітарні розгри й конфлікти, на всебічну підтримку наших змагань сторонніми силами.

Бандера Степан, Перспективи української революції

В діяльності на закордонних теренах зразу поставити, як головну акцію, активне включення у фінсько-совєтську війну.

Бандера Степан, Перспективи української революції

Таким чином було б спаралізоване насильне включення українців до польської армії, і постав би за кордоном український леґіон для боротьби з большевицькою Росією.

Бандера Степан, Перспективи української революції

Включення якогось великого центру продукції в світову виміну товарів мало величезне значення для світової історії.

Липа Юрій, Призначення України

Першою такою важливою подією було включення в виміну (дві тисячі літ перед Христом) двох центрів промисловости: Вавилону й Єгипту.

Липа Юрій, Призначення України

Разом з тим включення людини у * В силу природних обставин (латин .). -

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.