Антоніми до слова Впливають

Антоніми до слова Впливають

Приклади використання слова Впливають

Прямі резерви безпосередньо впливають на ефективність виробництва, а побічні - виконують ту саму функцію опосередковано.

Крім установлених НБУ нормативів ліквідності, для аналізу використовують такі коефіцієнти, що характеризують ліквідність банку та чинники, які на неї впливають: ?

Очевидно, повинні бути враховані й інші фактори, що впливають на оцінку води.

Що таке гнучкість і жорсткість ринку праці та які фак-тори впливають на гнучкість ринку праці?

У загальній картині світу сучасної людини присутні також сформовані рекламою «картинки світу», що впливають певною мірою на сприйняття і розуміння нами соціальної реальності і що дають нам готові схеми розв’язання якихось завдань.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.