Антоніми до слова Відмова

Антоніми до слова Відмова

Подібні по значенню до слова Відмова

Приклади використання слова Відмова

Така вперта відмова — теж своєрідне порозуміння, вираз волі.

Лем Станіслав, Фіаско

Сьогодні відчужений розум здається вам такою ж катастрофою, як і покинуте тіло, бо така відмова охоплює всю повноту людських благ, а не лише матеріальну людиноподібність.

Лем Станіслав, Голем XIV

Певну роль відігравало й те, що відмова скидалася б на боягузтво, а злякатись, цілком усвідомлюючи свій стан, може тільки людина, яка у щоденному своєму житті не знає жодного страху.

Лем Станіслав, Голос Неба

Соссюр почав пояснювати, що прогрес — це не що інше, як поступова відмова від простоти світу.

Лем Станіслав, Нежить

Але таку сміливість більшість вважають звичайнісіньким боягузством, бо це — відступ, розумієш, відмова, втеча, негідна людини.

Лем Станіслав, Соляріс

Відмова і спротив, масове інтернування, перекинення на Білорусь, аж до розв’язання відділу й заарештування частини його вояків та переходу в підпілля більшос-ти старшин і вояків.

Бандера Степан, Перспективи української революції

Тому хвалигідною і святою є відмова від власності на всі речі, адже сього правила святості дотримувалися перші засновники діяльної церкви.

Еко Умберто, Ім'я Рози

То чи не міститься тут справжня причина розриву між Вишневецьким та Іваном Лютим, а саме — відмова царя підтримати литовського князя перед лицем небезпеки серйозного конфлікту із грізною оттоманською державою.

Лемерсьє-Келькеже Шанталь, Дмитро Вишневецький

Вна слідок цього добровільні муки, а потім і відмова од земних благ почали вважатися для Бога бажанішими від безпосередньої насолоди земними благами, яка робила тих, хто насолоджувався, менш доступ ними впливові пророка чи жерця.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Звичайно, відмова від найінтенсивніших у нашо му житті переживань — художніх та еротичних — сама собою є чимось негативним.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.