Антоніми до слова Відносити

Антоніми до слова Відносити

Приклади використання слова Відносити

Івоніка мав аж по обіді вернути, а вона сама не мала часу відносити їм харч.

Кобилянська Ольга, Земля

Всю свою здобич євнухи мали відносити до свого повелителя кизляр-аги.

Загребельний Павло, Роксолана

Цих браків не можна відносити на карб байдужости, чи меншої вартости окремих національних рухів, тільки їх причина лежить передусім у самій системі централізації міжнаціональної організації.

Бандера Степан, Перспективи української революції

Не можна, звичайно відноситися до цих ознак як до догми.

Качинський Теодор, Маніфест Унабомбера

Треба розтягнути та повідносити позичені дошки, треба віднести перуки.

Самчук Улас, Волинь

Та чим пильніше я вдивлявся, тим більше переконувався, що шхуну також почало відносити на південь.

Корецький Юрій, Острів скарбів

Як же ж тоді відноситися до усіх попередніх заяв високопоставлених спецслужбістів про те, що ніяких порушень закону при проведенні навчань не було?

Фельштинский Юрій, ФСБ підриває Росія

Очевидно, що коли б ми лише спробували вказати на все те, що об' єднується спільною назвою «державні інтере си», з якими ми можемо співвідносити «сільське гос подарство», то це завело б нас надто далеко.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Бо це означало, що він пробував співвідносити ре лігійні постулати з позарелігійними політичними й духовними культурними цінностями.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Нарешті, мабуть, натрапили на таку повітряну течію, яка почала відносити їх до гаю велетенських «хвощів», що стояв оддалік від невідомих двоногих відвідувачів.

Бєляєв Олександр, Стрибок у ніщо