Антоніми до слова Віднімання

Антоніми до слова Віднімання

Приклади використання слова Віднімання

Повторне використання матеріялу, а значить, утіха од віднімання енерґії?

Наведемо арифметичні операції, які застосовуються для числових типів і визначають числові значення: + - додавання; - - віднімання; ?

Для обчислення похідних показників застосовуються різні математичні способи як найпростіші (віднімання, ділення), так і більш складні (піднесення до степеня, добування кореня, розв’язування систем рівнянь).

Багато операцій поточного обліку можна умовно об" єднати у такі види: реєстрація (запис); арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення, розрахунки); групування та перегрупування даних.

У результаті віднімання матимемо мінімально можливе значення очікуваної ефективності: .

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.