Антоніми до слова Галузь

Антоніми до слова Галузь

Приклади використання слова Галузь

Для складання власної незалежної думки про діяльність під-приємства важливе значення має знання про галузь господарської діяльності.

Вперше за час свого свідомого буття Ко ординатор пошкодував, що так і не скори стався з права вивчити ще якусь галузь.

Ми проаналізуємо зміни, які відбулися за останнє десятиліття і які продовжуватимуть формувати банківську галузь США та інших промислово розвинутих країн у майбутньому.

Або, як нотує автор далі: «Дунайсько-чорноморська галузь цієї раси зветься динарською расою» (ст.

При цьому соціальна стратегія сприймається як галузь прикладної соціології, яка займається регулюванням поведінки та установок людей, розробки технологій контролю за ними.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.