Антоніми до слова Голонасінні

Антоніми до слова Голонасінні

Приклади використання слова Голонасінні

Потрібно пам’ятати, що голонасінні не мають маточки і їх насінні зачатки, а відповідно й насіння, розміщені відкрито, на плоских лус коподібних листочках жіночих шишок (звідси і сама назва цього відділу — голонасінні).

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи

Вивчаючи голонасінні, слід звернути увагу, що зародок у них розвивається із зиготи, яка занурена в поживну тканину — ендосперм, що формується з мегаспори до запліднення яйцеклітини, а не після цього, як у покритонасінних.

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи

Вивчити голонасінні рослини, їх природне та господарсь ке значення.

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи

Інформаційний матеріал Голонасінні - високоорганізовані виші рослини з групи архего ніальних, що представлені на земній поверхні лише деревними фор мами і являють собою продовження гілки еволюції папоротеподіб них.

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи

Походять голонасінні з девонського періоду палеозою.

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи

Голонасінні принципово відрізняються тим, що мають новий орган — насінину.

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи

Голонасінні в циклі розвитку повністю відірвалися від водного середовища.

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи

Якими життєвими формами представлені сучасні голонасінні?

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи

Яку роль відіграють голонасінні в сучасному рослинному покриві Землі?

Перфільева Майа, Ботаніка. Лабораторні роботи