Антоніми до слова Гострота

Антоніми до слова Гострота

Приклади використання слова Гострота

Ми вважаємо російський народ за загарбника, тому не сміє бути притупленою гострота українського антиросійського фронту, ані не сміє поширюватися серед українських народніх прошарків баламутство.

Бандера Степан, Перспективи української революції

Але наявна в останні десятиріччя чіткість двоподілу та гострота протиставлень зумовлена передусім гостротою положення й умовами визвольних змагань.

Бандера Степан, Перспективи української революції

В іншому місці Хрущов говорить ще виразніше: «Більша або менша гострота боротьби, пристовання чи непристовання насильства при переході до соціялізму залежить не стільки від пролетаріяту, скільки від ступеня спротиву експлуататорів».

Бандера Степан, Перспективи української революції

Вільям стисло і незворушно описав йому шлях свого розумування, і гострота його розуму вельми втішила настоятеля.

Еко Умберто, Ім'я Рози

Отже, гострота Бойкових висновків була притуплена об красу Жанни.

Гео, Жана баталіонерка

Що-правда, згодом гострота в мені притупилася, а виразність стерлася.

Шпол Юліян, Золоті лисенята

Ця притуплена гострота і стерта виразність згодом оддали своє місце в моїй душі бентежному жаданню невсипущих пошуків його.

Шпол Юліян, Золоті лисенята

Скажена гострота відчуттів Шалене загострення відчуттів

Катнер Генрі, Механічне Еґо

Ця гострота може розвинутися тільки в межах окремого фаху: але хто бачить квітку — бачить і сонце.

Бальзак Оноре, Меса безвірника

Гострота настройки така, що дозволяє в діапазоні дециметрових хвиль розмістити в п’ять разів більше абонентів, ніж їх зараз налічується в Москві.

Долгушин Юрій, ГЧ (Генератор чудес)