Антоніми до слова Дебет

Антоніми до слова Дебет

Приклади використання слова Дебет

О такій порі в поїздах трясуться лише запізнілі ревізори, в яких до останнього дня дебет не сходився з кредитом, та журналісти.

У платіжному балансі використовується принцип подвійного запису, який полягає в тому, що кожна операція має дві сторо-ни — дебет і кредит.

На вартість матеріалів за обліковими цінами, які відпущені на виробництво, робляться такі записи: Дебет рахунка «Матеріальні витрати» на загальну суму з наступним відображенням з його кредита в дебет різних рахунків.

Нараховані доходи (витрати) обліковуються за відповідними рахунками групи, за якою обліковується номінал кредиту через записи: Дебет рахунків «Нараховані доходи»; Кредит рахунків «Процентні доходи».

За отримання банком коштів як забезпечення гарантії здійс-нюється запис: Дебет рахунків для обліку грошових коштів, рахунків кліє-нтів; Кредит рахунків для обліку коштів у розрахунках, рахунків для обліку залучених вкладів.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.