Антоніми до слова Додатний

Антоніми до слова Додатний

Приклади використання слова Додатний

Взаємне положення між ними визначає, якщо лінія кидання вища лінії підвищення, то кут додатний (+), якщо нижче — від" ємний (-).

Ляпа Микола, Вогнева підготовка

У цій формулі додатний знак встановлюється для надходжень і від" ємний — для витрат на інвестиції.

Ситник В., Системи підтримки прийняття рішень

Крива короткострокової сукупної пропозиції, що вводиться неокейнсіанцями, має додатний нахил, оскільки збільшення поточного обсягу виробництва сприяє зростанню рівня цін у короткостроковому періоді.

Габбард Р., Гроші, фінансова система та економіка

Крива довгострокової сукупної пропозиції І неокласична, і неокейнсіанська криві короткострокової сукупної пропозиції мають додатний нахил.

Габбард Р., Гроші, фінансова система та економіка

Для пояснення цього пригадайте, що неокласики та неокейнсіанці вважають, що крива сукупної пропозиції у короткостроковому періоді має додатний нахил, як на рис.

Габбард Р., Гроші, фінансова система та економіка

Постає запитання: за яких умов економічна система здатна забезпечити додатний кінцевий випуск за всіма галузями?

Шарапов О., Економічна кібернетика

З цієї умови випливає, що кожний стовпець матриці А та кожен рядок матриці В повинні мати принаймні один додатний елемент.

Шарапов О., Економічна кібернетика

Додатний показник Ляпунова характеризує розтягування фазового простору, або швидкість розбігання близьких точок.

Шарапов О., Економічна кібернетика

Якщо він додатний, то маємо так звану додатну кореляцію.

Вітлінський В., Економічний ризик: ігрові моделі

Фінансовий результат, як правило, має додатний характер, тобто виступає у формі прибутку, хоч іноді можуть бути і збитки.

Гаманкова О., Облік і аудит у страхових організаціях