Антоніми до слова Жених

Антоніми до слова Жених

Приклади використання слова Жених

Вона жвава й розумна дівчина; мабуть, скоро навинеться їй жених.

Кобилянська Ольга, Царівна

А коли ще Лена розповіла їй раз, що якийсь там «пан» кепкував собі з моїх ідей, розкричалася, що я відстрашую женихів від її дому.

Кобилянська Ольга, Царівна

— Думання, відчування та і все проче подібне — це чисто матеріальна процедура, і відорватися душею від умов свого внішнього буття чоловікові годі; ми не повинні забувати, що в великій часті ми раби своїх вроджених склонностей.

Кобилянська Ольга, Царівна

— Ну, він, може, й не вірить в те, що читав, т. є. не вірить в соціалізм, або, може, не вірив, що його праця справді зацікавила нагромаджених слухачок.

Кобилянська Ольга, Царівна

— Знаю, знаю , — відповіла вона поспішно , — однак я спостерегла, що ви у своїх нестережених і найсамотніших хвилинах такі неспокійні, а властиво так якось настроєні, мовби були наскрізь незадоволені або чулися в мене нещасливі !

Кобилянська Ольга, Царівна

Обіч і позад возів, запряжених кіньми і віслюками, ішли цигани-чоловіки, роззираючися блискучим чорним оком цікаво округ себе.

Кобилянська Ольга, В неділю рано зліва

З-під густих смерек, обтяжених білим снігом, саме над яром в' ється прозоро-синявою гадючкою дим із Мавриного коминка.

Кобилянська Ольга, В неділю рано зліва

Інспекції цікавилися лише кількістю, а не якістю відряджених до Дивізії людей.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Згодом, коли набір до Дивізії поширено на цілу Генеральну Губернію, Військова Управа мала теж своїх уповноважених у варшавській і краківській округах.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Але не залишав породжених тут мрій — ніс їх з собою в широкий невідомий світ.

Пільгук Іван, Дуби шумлять