Антоніми до слова Заангажований

Антоніми до слова Заангажований

Подібні по значенню до слова Заангажований

Приклади використання слова Заангажований

Але те, що він так внутрішньо заангажований на відродження, на те, щоб прислу житися цій культурі, те, що в Лєрмонтова «одна, но пламенная страсть».

Підгірний Богдан, Нецензурний Стус. Частина 2

Значна частина вивчених мною джерел носила упереджено критичний, часто конфесійно заангажований характер, де язичництво розглядається як пережиткове явище.

Лозко Галина, Пробуджена Енея Європейський етнорелігійний ренесанс