Антоніми до слова Завезення

Антоніми до слова Завезення

Подібні по значенню до слова Завезення

Приклади використання слова Завезення

Книгарня у дні завезення новинок: книжки ще стосами в пачках.

Перепадя Анатоль, Моя Лукашіана

Нейтралізувати вплив шкідливих факторів на людину в повному обсязі так і не вдалося, незважаючи на зна чну дезактивацію місцевості, вжиття заходів медич ного та соціального характеру, завезення сюди чистих продуктів харчування.

Грабовський Віктор, Економіка совісті

Проілюструємо це хоча б такими датованими історичними фактами: вимушене розселення євреїв по діаспорі, завезення негрів до Америки, колоніальні завоювання тощо.

Бовуар Сімона, Друга стать. Том 1

З повсякденного життя ми знаємо, що деякі завойовані на роди до цих пір становлять андерклас наших суспільств — через цілі сторіччя після завоювання або завезення рабів.

Даймонд Джаред, Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами

Пін Во сховав газету, оскільки завезення китайських текстів, но мінально заборонене в індонезійській Новій Гвінеї.

Даймонд Джаред, Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами

Тут юридичним фактом буде факт завезення на територію України споживчих товарів без відповідних документів.

Фрицький Олег, Адміністративне право України. Том 1. Загальна частина

Існує методика визначення оптимальної кількості завезення в господарство певного виду ресурсу (ОКЗ).

Дем’яненко С., Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві.

Можлива кількість одноразового завезення корму, ц Складські витрати на зберігання корму Фактичні витрати на одне замовлення Загальні витрати на замовлення

Дем’яненко С., Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві.

Ритмічне, рівномірне завезення товарів споживачам має вирішальне значення для успішної діяльності оптового під-приємства.

Савощенко А. С., Інфраструктура товарного ринку

Введення в прак-тику поставок «точно в строк» передбачає наявність на оптових підприємствах достатніх по обсягу та асортименту товарних за-пасів та жорстке виконання погодженого графіку завезення това-рів.

Савощенко А. С., Інфраструктура товарного ринку