Антоніми до слова Збитковість

Антоніми до слова Збитковість

Приклади використання слова Збитковість

Або ж інші суспільства, в яких немає цього винаходу, опиняються у невигідному становищі порівняно із суспільством, яке його має, тож останнє долає і витісняє їх, якщо збитковість їхнього становища достатня.

Даймонд Джаред, Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами

Нетто-ставка — це по суті планова збитковість страхової суми.

Федоренко Валентин, Страховий та iнвестицiйний менеджмент

Порівняння середніх сукупних витрат із ринковою ціною продукції дає змогу судити про збитковість або прибутковість продукції і слугує базою для обґрунтування ринкової поведінки підприємства.

Задорожна Н., Мікроекономічна теорія виробництва і витрат

Порівняння середніх сукупних і середніх змінних витрат із ринковою ціною продукції дає змогу судити про збитковість або прибутковість продукції і є базою для обґрунтування ринкової поведінки підприємства в короткостроковому періоді.

Задорожна Н., Мікроекономічна теорія виробництва і витрат

Порівняння середніх сукупних і середніх змінних витрат із ринковою ціною дає змогу судити про прибутковість або збитковість продукції.

Задорожна Н., Мікроекономічна теорія виробництва і витрат

Зв’язок між ціною на сільськогосподарську продукцію і виробничими витратами Подальше зниження ціни на сільськогосподарську продукцію означатиме збитковість виробництва, і підприємство буде змушене вийти з даного ринку.

Дем’яненко С., Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві.

Різновидом методу планування ціни «собівартість + прибу-ток» є метод, коли за прийнятого значення ціни визначається об-сяг випуску продукції, який забезпечує беззбитковість виробни-цтва.

Дугіна С., Маркетингова цінова політика

Так, керівництво перераховувало в «суспільство-дочку» з малими активами значні суми, що ховало в балансі збитковість.

Проскурін П., Історія економіки та економічних учень

Проте якщо індивід припустить, що процентна ставка по облігаціях зросте (і передбачить збитки капіталу), нульова віддача грошей може бути прийнятнішою, ніж потенційна збитковість облігацій.

Габбард Р., Гроші, фінансова система та економіка

де — середня фактична збитковість страхової суми; ?

Шустіков А., Фінансова статистика