Антоніми до слова Змістовно

Антоніми до слова Змістовно

Подібні по значенню до слова Змістовно

Приклади використання слова Змістовно

Втішався він популярністю, гарно проповідував, справді по-вояцькому, коротко і змістовно.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Побачення мене напевно знервувало б, і я міг би зайти в сварку з батьком, а день, проведений беззмістовно, мусив збити з мене непотрібну пиху.

Радіге Раймон, Одержимий

Можливо, справа у беззмістовності ідеї - Авреліано Буендіа зрозумів, що йшов у війні за утопією, в якій не було і краплі конструктивності.

Сергій Квіт, Українська перспектива

Бути не могло, що він взагалі не ніс ніякої змістовної інформації поза своїм «прихильним» стосунком до живого , — доказом цього була хоча б Жаб’яча Ікра.

Лем Станіслав, Голос Неба

Ті ж загальні поняття, дефініцією яких ми тут займа лися, не можуть не бути змістовно бідними.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Його байдужість до суті справи зумовлює те, що він прагне тільки блискучої видимості влади, а не справжньої влади, а його безвідповідальність веде до того, що він пра гне лише насолоджуватись владою як такою, без будь-якої змістовної мети.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Та чи справді існує якась етика, здатна висунути змістовно тотожні заповіді щодо еротичних і ділових, родинних і службових стосун ків, ставлення до дружини, зеленярки, сина, конку рентів, приятелів, підсудних?

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Такою ж серйоз ною (і досить поширеною) помилкою є думка, ніби то у «формальних» твердженнях, наприклад, етики Канта немає жодних вказівок змістовного характе ру.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

За своєю суттю ця процедура є процесом, який іде від одиничного оцінного судження і його змістовного аналізу до дедалі принци повіших ціннісних позицій.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Раціо нальне розуміння при вивченні соціальної взаємодії змістовно адекватне, вважав М. Вебер, тому, що у природничих науках називають каузальним пояс ненням.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.