Антоніми до слова Змістовність

Антоніми до слова Змістовність

Приклади використання слова Змістовність

Є мертві інституції, пережиті й уже беззмістовні оцінки та вартості, безпотрібно ускладнені розв’язки, норми, що довели свою беззмістовність.

Ортега-і-Гассет Хосе, Бунт мас

Голова колгоспу Давидов підсумовує беззмістовність історій про його героїчне минуле: «Він став куркулем, став ворогом.

Конквест Роберт, Жнива Скорботи

Його цікавив тільки іспитований, з-поміж усіх голосів він вловлював лише його голос й оцінював повноту та змістовність відповіді, звіряючи знання учня з відомостями, вміщеними до блоків його механічної пам’яті.

Грєшнов Михайло, Північна зірка (збірка)

Правда , — і це ключове , — крізь мову просвічується Бог, у (можливій) присутності Якого думка про беззмістовність мови починає виглядати гріховною.

Іздрик Юрко, Воццек & воццекургія

Сам факт такого пош ирення творів Петра й придбан ня їх головними руськими соборами як намісних ікон підтверджує пере каз про його надзвичайний ху дожній хист і майстерність, велику внутрішню змістовність творів цього іконописця.

Уманцев Федір, Мистецтво давньої України

Такої акробатики мови, таких розрізнень достатньо для того, щоб довести беззмістовність подібного визначення.

Лях Віталій, Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія

В Новій Зеландії беззмістовність основних форм полі тичного життя спонукала одного протестуючого змінити

Лях Віталій, Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія

На перший план висувалася його систематичність, а змістовність відходила на другий план, не втрачаючи, звичайно, своєї цінності.

Левчук Лариса, Історія світової культури

Та й уся обстановка мертвого безлюдного міста древніх навіювала думки про беззмістовність людських страждань і прагнень.

Дашкієв Микола, З безодні минулого

Тільки в такому разі дозволено сподіватися на змістовність хоч будь-якого з парадоксальних тверджень.

Дашкієв Микола, Кришталеві дороги