Антоніми до слова Зрозумілість

Антоніми до слова Зрозумілість

Подібні по значенню до слова Зрозумілість

Приклади використання слова Зрозумілість

Ця зрозумілість давньої' історії має своє пояснення: людина не має поступу в своїх емоціях.

Липа Юрій, Призначення України

Розум ясний всім приємний, а затуманений, був час, шанувався за незрозумілість; можливо, щоб уникнути вульгарності, навіть личить така потьмареність.

Грасіан-і-Моралес Бальтасар, Кишеньковий оракул, або наука розсудливості

Принцип цього знищення шифру зберігає всю свою зрозумілість навіть тоді, коли неможливо перевірити саме існування цієї формули (*).

Бодріяр Жан, Символічний обмін і смерть

Чи Пробач Себе за Свою Незрозумілість? (Див. також Додаток Е: ДОЧАСНА СМЕРТЬ .)

Сафран Фоер, Все ясно

Через оцю зрозумілість І. Пуппо рано став відомим широкому загалові читачів.

Савченко Віктор, Бог не під силу хреста не дає

Щоправда, ці наші тексти були цілком незрозумілі, але хто з філософів цікавиться сьогодні такими пережитками, як зрозумілість чи логіка.

Бойчук Богдан, Життя з Алісою поза дзеркалом

Головним критерієм вибору богословського терміна чи форми є зрозумілість, недвозначність і повнота богословського поняття.

Автор Невідомий, Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських т

Естетичні маніфести й декларації цих напрямів обґрунтовували право художника на творчу незрозумілість, віддаленість від маси, її смаків і потреб, на самоцінне буття «мистецтва для мистецтва».

Левчук Лариса, Естетика

Єдине визначення метафізики, що тут приводиться, як дисципліни, що має завдання дати погляд на світ, є, з огляду на незрозумілість терміну погляд на світ, надто загальним і маловимовним.

Казімєж Айдукєвіч, Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика

Необхідним складовим елементом прозорості влади є її відкритість, яка насамперед характеризує зрозумілість цілей та функцій влади для громадян, а відповідно і її функціональну здатність задовольняти інтереси громадян та сприймати їх вплив на неї.

Афонін Едуард, Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики