Антоніми до слова Катіон

Антоніми до слова Катіон

Приклади використання слова Катіон

стійне вимивання лужних катіонів призводить до того, що кислотність ґрунтів також збільшується.

Атаманчук Петро, Безпека життєдіяльності

Отримання калійних добрив Калійні мінеральні добрива — солі природного або синтетичного походження, які містять живильний елемент у вигляді катіону калію, а залежно від виду аніону калійні мінеральні добрива розрізняють як хлоридні та безхлоридні.

Колотило Д. М., Технологічні процеси галузей промисловості

Первинні процеси — це власне окиснення аніонів на аноді та відновлення катіонів на катоді, на які дисоціює електроліт.

Колотило Д. М., Технологічні процеси галузей промисловості

Чи навіть не неприязні - надто атавістично — а дотикання протилежних полів, аніонів та катіонів водню.

Дереш Любко, Архе