Антоніми до слова Тихо

Антоніми до слова Тихо

Подібні по значенню до слова Тихо

Приклади використання слова Тихо

— втихомирював вуйко спокійно, як це було в нього в звичаю.

Кобилянська Ольга, Царівна

Округ мене шелестіли, шамрали смереки … тихо, тихо, одностайно; а я все плакала.

Кобилянська Ольга, Царівна

Він засміявся тихо, однак так, що мені стало жалко, так жалко !

Кобилянська Ольга, Царівна

— зойкнула я тихо, і мої уста викривились до якогось усміху.

Кобилянська Ольга, Царівна

Одним словом, священика мається все втихомирити, все забути і поховати.

Кобилянська Ольга, Царівна

Навкруги тихо, урочисто, саме так, якби все на час здержало віддих і ждало на щось святе.

Кобилянська Ольга, Царівна

Воно має відбутися під час вакацій, отже, за чотири-п' ять місяців, цілком тихо; і зараз другого дня маємо «ми» (ха-ха !) від' їхати.

Кобилянська Ольга, Царівна

Здається, в нім осягає все найвищий верх, стає на хвильку тихо, мов до віддиху по тяжкій ранній праці.

Кобилянська Ольга, Царівна

Всюди було так тихо, розмарено всюди, що я перенялася нею наскрізь.

Кобилянська Ольга, Царівна

Вони одні не цуралися сироти, кормили її спрагнену душу своєю тихою німою красою, виплекали своєю вдачею характер у мені, нап’ятнували його своїм сумовито-тужливим п’ятном, тому я їх дитина …

Кобилянська Ольга, Царівна