Антоніми до слова Ірраціональний

Антоніми до слова Ірраціональний

Приклади використання слова Ірраціональний

Здоровий глузд підказував, що Джонні, напевно, вже давно в Кашваці, але інший голос (і навіть не зовсім ірраціональний) заперечував, кажучи, що його сина й ту групу людей, з якими він ішов, могло щось затримати в дорозі.

Кінг Стівен, Зона покриття

Прадавньою проблемою теодицеї як раз і є питання: чому ж це сила, що її зображують воднораз всемогутньою і благою, змогла створити такий ірраціональний світ безвинного страждання, безкарної несправедливості та безпросвітної дурос ті?

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Признаюся, що цей мій страх трохи ірраціональний , — писав далі Ікс , — але мені дуже полегшало б на серці, якби саламандри висунули якісь вимоги до людства.

Чапек Карл, Війна з саламандрами

Його страх — ірраціональний, нічим, здавалось би, не обгрунтований , — передався і їй.

Дяченки Марина та Сергій, Печера

Павлиш відчув незрозумілий, ірраціональний страх перед цим привидом, який беззвучно плив до нього.

Кір Буличов, Селище

Критична думка прагне визначити ірраціональний характер існуючої в суспільстві раціональності (який дедалі наочніше стає таким) і визначити тенденції, котрі спричиняють цю раціональність, аби викликати власні перетворення.

Лях Віталій, Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія

Шеллінг поділяв романтико-ірраціональний погляд на світ — це дає право говорити про нього як про спадкоємця ієнських романтиків, зокрема Ф. Шлегеля і Новаліса.

Левчук Лариса, Історія світової культури

Шеллінгу був близький романтико-ірраціональний погляд на світ, що дає право говорити про цього філософа як про спадкоємця сієнських романтиків, зокрема Ф. Шлегеля і Новаліса.

Левчук Лариса, Естетика

На доступних прикладах я демонстрував їй ірраціональний аспект світу.

Дереш Любко, Намір!

Помітне місце в історії посідає випадковий, ірраціональний та нестабільний особистісний фактор.

Афонін Едуард, Історична соціологія (циклічна парадигма)