Антоніми до слова Абстрактність

Антоніми до слова Абстрактність

Подібні по значенню до слова Абстрактність

Приклади використання слова Абстрактність

І що мене ще поважно лякало — її мистецтво — туманність і абстрактність, небулярність, невмолимість, хижацькість.

Самчук Улас, На твердій землі

Інакше кажучи, зворотний бік величі «безсмертних» — штучність, брак живих соків, абстрактність.

Гессе Герман, Гра в бісер

Звичайно, ця відраза, що пов’язана із утратою людської привілейованости, притаманна і суспільному устрою, де розрив із тваринами, а отже, і абстрактність людського стану, зробилися остаточним явищем.

Бодріяр Жан, Символічний обмін і смерть

Опинившись під загрозою розлуки, зв’язок між ними — а це був справжній зв’язок — утратив свою абстрактність.

Голсуорсі Джон, Сага про Форсайтів

Так виникла геометрія Евкліда, характерними особливостями якої є прямолінійність і абстрактність.

Бурляй Микола, Дума про сфероїд

Чи, може, тому, що так легко ословлює моторошну абстрактність прикінцевого «чому», чітко і ясно: «чому», а не «нащо»?

Аймермахер Карл, Знак. Текст, культура — вибрані статті

Величезні споруди готичних соборів нагадують компендіуми вчених схоластів, духовна віддаленість від повсякденного та абстрактність художніх образів близькі до містики Екхарда й Таулера.

Левчук Лариса, Історія світової культури

Та коли суспільство стало вимагати нового героїзму і нових подвигів, нічого не лишалося, як використати старі випробувані стильові формули класицизму, абстрактність яких давала змогу використовувати їх для вираження будь-якого змісту.

Левчук Лариса, Естетика

На сторінках журналу «Коло і квадрат» — теоретичного органу французьких абстракціоністів — абстрактність, безпредметність мистецтва абсолютизувалася.

Левчук Лариса, Естетика

конкретики історії можна досягти лише через абстрактність археологічних наук.

Колінгвуд Робін, Ідея історії