Антоніми до слова Апостеріорі

Антоніми до слова Апостеріорі

Приклади використання слова Апостеріорі

«Платон, Геракліт, Геґель, Маркс — їхні ідеолоґічні конструкції, що подавались як апріорні, насправді висувалися апостеріорі і призначені були для виправдання заданої етико-політичної теорії …

Ці письменники апріорі та апостеріорі були знайомі з ідеями Д. Юма, викладеними у праці «Про норми смаку», та Д. Дідро («Трактат про прекрасне» та «Про манеру і манірність»).

А от тепер, апостеріорі, я жив у світі, який обрав собі з власної волі.

Лишається тільки чекати, що саме буде визнано з боку існуючої локальної (партикулярної) спільноти як нор ма справедливості апостеріорі.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.