Антоніми до слова Апріорі

Антоніми до слова Апріорі

Приклади використання слова Апріорі

На противагу цьому рефлексія щодо структури діалектичного поєднання в апріорі аргументації з самого початку приво дить до позиції етики, яка повинна перейняти відповідаль ність за історичні наслідки її власного застосування.

Очевидно, дане поняття менш вдале, оскільки апріорі несе певне негативне змістовне навантаження.

В свою чергу, умовно кажучи, віртуальне є чимось, що сполучене з її «Я», котре постійно захоплюється самим собою, а також з фіксацією звуженої уваги пересічної людини на просторові і часові як апріорі існуючих обставинах всякого буття.

Тим самим він апріорі визнавав, що менталітет історика не може обмежуватися лише минулим.

Цей дослід апріорі також довів безперспективність сучасної ідеї «клонування» людей, позбавлених кармічних зв’язків із предками.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.