Антоніми до слова Буквальний

Антоніми до слова Буквальний

Приклади використання слова Буквальний

— Мене цікавить не буквальний зміст цих слів, сер , —. промовив лорд Джуліан з холодною гідністю , — а те, що ви хочете сказати ними.

Сабатіні Рафаель, Одіссея капітана Блада

Буквальний сенс треба досліджувати, одначе вищий смисл завше зостається слушним.

Еко Умберто, Ім'я Рози

«Отже, вищі істини передає навіть олживий буквальний сенс , — мовив я.

Еко Умберто, Ім'я Рози

Однак, знову ж таки, якщо для Воццека вона є наслідком внутрішньої багатовекторності, яка унеможливлює будь-яку дію (своєрідний синдром «лебідь-щука-рак»), то інфантилізм Леона буквальний — це динамічна безсилість несамоцінної компоненти.

Іздрик Юрко, Подвійний Леон. Іsтоrія хвороби

— Дослідники середньовічних алегорій , — продовжив професор , — зазвичай розділяють аналіз на дві категорії: «текст» і «образ», де текст — це буквальний зміст твору, а образ — його символічний сенс.

Браун Ден, Інферно

Буквальний переклад нігде в світі не робиться, окрім хіба нас та галичан.

Нечуй-Левицький Іван, Криве дзеркало украiнськоi мови

В провідні свої настанови, в тези: «знищення класів» і «побудови безкласового суспільства» більшовизм вкладав не просвітницький або ж економічний сенс, а, насамперед, буквальний і конкретний сенс фізичного знищення.

Петров Віктор, Українські культурні діячі Української РСР 1920−1940

Ми вважаємо, що витлумачення з боку тієї людини, обов’язком якої є віра в буквальний смисл, може вважатися невір'ям, адже це веде до невір'я.

Аверроес, Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості

Щодо іншомовних термінів, як правило, у дужках подано їх буквальний переклад.

Арутюнов В., Релігієзнавство

Розширене тлумачення — це таке тлумачення, при якому дійсний зміст норми права стає ширшим, ніж буквальний текст; «дух» закону ширший за його «букву».

Кельман М., Загальна теорія держави і права