Антоніми до слова Визволення

Антоніми до слова Визволення

Подібні по значенню до слова Визволення

Приклади використання слова Визволення

Перемогла політика чи політиканство німецької нацистської партії всупереч політиці вермахтівських кіл та її концепції визволення поневолених народів, щоб при їхній помочі розгромити російську тюрму народів.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Дружини Українських Націоналістів мали бути зав’язком, початком українського національного війська, що мало боротися за визволення й усамостійнення України.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Ми, старшини, часто використовували різні відправи командирів нашого відтинка чи й загального запільного, щоб інформувати старшин-німців про українську проблематику, про нашу боротьбу за визволення України.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Це розуміння боротьби за своє визволення диктувало їм, незважаючи на великі жертви Брідської кампанії, далі вишколюватися до боротьби за волю рідного народу.

Побігущий Євген, Мозаїка моїх споминів

Наче прокинулась і заговорила в ньому накипіла болями кров батьків, кров бунтівних провісників визволення.

Пільгук Іван, Дуби шумлять

Група «Визволення праці» , — Плеханов замовк, почав перегортати сторінки роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні ?»

Пільгук Іван, Дуби шумлять

Він у музиці проголосив визволення людини від приниження її, поширив горизонти вільної художньої мислі …

Пільгук Іван, Дуби шумлять

Та взявся десь на біду той вояк з волонтерами, напоєними ідеями революційного визволення.

Загребельний Павло, Пісню снує Черемош

Уявляв себе мандрівним лірником, що ходить від села до села, провіщаючи піснею народне визволення.

Загребельний Павло, Пісню снує Черемош

Хай провісники визволення прибувають новозбудо-ваними мостами і ведуть до світла людей та до щастя.

Загребельний Павло, Пісню снує Черемош