Антоніми до слова Гетеро

Антоніми до слова Гетеро

Приклади використання слова Гетеро

Гетероморфний спалах Розуму не може виникати лише на короткий час.

Лем Станіслав, Фіаско

Політкоректність спирається на середовище університетських професорів, що мають постійну і добре оплачувану роботу, ба більш того, гетеросексуалів, білих чоловіків з буржуазних родин.

Качинський Теодор, Маніфест Унабомбера

Якраз отакі відмін ності, а ще більше якісні аспекти призводять до то го, що спершу цілком «однакові» за осмисленою спрямованістю ланцюжки мотивацій зміщуються в кінцевому результаті на шляхи, досить гетерогенні за своїм сенсом.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Гетероно мія установлень, на яких ґрунтується об' єднання, і гетерокефалія органів управління ним часто, але не обов’язково збігаються.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Проте такого ро ду обмін не можна назвати ні автокефальною, ні гетерокефальною суспільною дією, оскільки він взага —

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

В сучасній цивілізації майже вся діяльність спілок так чи інакше є впо рядкованою відповідно до раціональних настанов: стосунки всередині «родинної спільноти», зокрема, гетерономно реґулюються «родинним правом», яке встановлює держава.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Наслідком такого роду спроби могло б бути лише перерахуван ня багатьох специфічно виокремлених, гетероген них і несумісних одна з одною точок зору, з погляду яких дійсність для нас була і є «культурою», тобто чимось значимим у своїй своєрідності.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Справ ді, ті ціннісні сфери, що припускають або припису ють ставлення до іншої людини тільки як до «засобу», є гетерогенними щодо етики.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Від нього вимагати меться лише одне: аби він при цьому мимоволі (чи навпаки, задля пікантності , — свідомо) не вводив в оману своїх читачів щодо абсолютної гетерогенності вищезгаданих проблем.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Ба більше: для емпірич ної науки гетерономною є сама зацікавленість мис тецькими витворами, їхніми естетично релевантними особливостями, а отже, об' єктом, що заданий їй

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.