Антоніми до слова Гомогенний

Антоніми до слова Гомогенний

Приклади використання слова Гомогенний

Гомогенний каталіз у рідкій фазі проводять звичайно в реакторах з перемішуванням.

Колотило Д. М., Технологічні процеси галузей промисловості

Ховрашкевич ще довго говорив про штучний добір, помісь помісей, вживаючи мудрі слова на зразок: «дивергенція», «гетерозис», «гомогенний і гетерогенний методи».

Чорногуз Олег, Аристократ із Вапнярки