Антоніми до слова Дезінтеграція

Антоніми до слова Дезінтеграція

Приклади використання слова Дезінтеграція

Зрештою, поняття «інтеграція» й «дезінтеграція» стосуються не лише націй чи багатонаціональних конгломератів.

Касьянов Георгій, Теорії нації та націоналізму

«Ерозія» чи «дезінтеграція» старих суспільних структур, уявлень охоплює всі сфери життя, навіть такі найусталеніші, як сім'я та релігія.

Касьянов Георгій, Теорії нації та націоналізму

У процесі трансформації приватної власності у суспільну відбувається дезінтеграція функцій права власності, що певним чином обмежує права власника.

Кривенко К., Політична економія

Дезінтеграція розглянутої моделі дає можливість побачити в якості її первинного елемента логічну операцію, що стосовно предмета нашого дослідження є осібною сукупністю дії, спрямованих на задоволення платоспроможного попиту споживачів.

Кальченко А., Логістика

— Ага, дезінтеграція — найщиріша форма самокритики , — погодився я , — Але Нінка, ти нам ще потрібен !

Соколян Марина, Химерне місто Дрободан