Антоніми до слова Інтеграція

Антоніми до слова Інтеграція

Приклади використання слова Інтеграція

Сучасною стратегією мінімізації політичного ризику для ТНК є: А) мінімізація інвестицій і місцевої власності; Б) створення СП; В) збільшення ринкової влади; Г) гарантії сторони, що приймає; Ґ) вертикальна інтеграція.

Такий підхід дозволяє створити систему, в якій інтеграція інформації, необхідної для прийняття рішень на кожному рівні («горизонтальна» інтеграція), сполучається з інтеграцією функцій управління за рівнями («вертикальна» інтеграція).

Тісна інтеграція модулів закупівля, кредитори і основні засоби усуває необхідність роботи з паперовими документами й надмірного введення даних, оскільки вся необхідна інформація автоматично може перенаправлятися всередині системи.

Слід зазначити багатогранність шляхів і форм, за допомогою яких досягається інтеграція стадій іннова-ційного процесу.

Попри національне гноблення та низку інших вочевидь негативних моментів інтеграція в правові системи Росії і Австрії мала для України і деякі позитивні наслідки.

Примітка

Якщо ви не знайшли потрібний вам антонім, рекомендуємо звернутися до слів, які мають близьке значення. Часто серед таких слів можна знайти додаткові антоніми, які розширять ваш лексичний запас і нададуть вашому мовленню більшу різноманітність і точність.