Антоніми до слова Загальний

Антоніми до слова Загальний

Приклади використання слова Загальний

Спершу, мабуть, існував плян включити вишкіл цих двох сотень у загальний учбовий процес батальйону.

Грицак Павло, Вежі і кулемети

Цьому, одначе, протиставився загальний стан боєздатности дивізії, а тоді ясним було, що на захід іде еліта німецької армії.

Грицак Павло, Вежі і кулемети

Наша полева артилерія ще не втягнулася у загальний хаос.

Грицак Павло, Вежі і кулемети

Цей гін випливає з почуття солідарности перед владою і є загальний.

Грицак Павло, Вежі і кулемети

Настрої галичан, з природи речі, влилися в загальний потік настроїв загальнотаборових.

Грицак Павло, Вежі і кулемети

Коли ми прибули до табору, то загальний настрій був такий, що від' їзд до Польщі - це питання найближчих тижнів.

Грицак Павло, Вежі і кулемети

«Професійна Організація Українського Студентства» (ПРОФОРУС) мала таку організаційну побудову: Найвищим органом ПРОФОРУС-а був Загальний Крайовий Студентський З' їзд, а його постійною екзекутивою — Українська Крайова Студентська Рада (УКСР).

Мірчук Петро, Нарис історії ОУН. Том 1

Дві перші доповіді мали загальний, більш теоретичний характер.

Мірчук Петро, Нарис історії ОУН. Том 1

Таке побиття московсько-большевицьких вислужників ставало голосним на всю околицю й зацікавлювало навіть тих з-поміж українського населення, що все ще мало займалися суспільно-політичним життям і втягало їх у загальний протибольшевицький фронт.

Мірчук Петро, Нарис історії ОУН. Том 1

Військова референтура ПУН-у опрацювала й видала друком «Загальний курс військового вишколу», що охопив такі розділи:

Мірчук Петро, Нарис історії ОУН. Том 1