Антоніми до слова Індивідуальний

Антоніми до слова Індивідуальний

Подібні по значенню до слова Індивідуальний

Приклади використання слова Індивідуальний

До тих акцій належали: індивідуальний терор супроти представників окупаційної влади; саботажі - нищення ворожого майна й дезорганізація комунікації; «екси» — експропріяційні напади на державні установи, головно на поштові уряди й амбулянси.

Мірчук Петро, Нарис історії ОУН. Том 1

Участь цієї категорії москалів у визвольних змаганнях на засаді добровільности, чи обов’язково ї мобілізації, має мати характер індивідуальний за принципом територіяльним, а не в окремих московських формаціях.

Бандера Степан, Перспективи української революції

— Тоді може і замахи, індивідуальний терор теж походить од примусу?

Шпол Юліян, Золоті лисенята

Саме це частіше за все є найважливішим практичним застосуванням іде ально-типових понять; кожен індивідуальний іде альний тип вибудуваний з концептуальних елемен тів, родових за своєю природою і переформованих в ідеальні типи.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Як правило, Спаситель мав характер водно раз універсальний і індивідуальний, він готовий був надати спасіння окремому індивідові, кожній окре мій людині, яка звернеться до нього.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Було б цікаво і навіть корисно дослідити в такий спосіб індивідуальний характер пересічного іспанця.

Ортега-і-Гассет Хосе, Бунт мас

Але якщо йдеться про нове мистецтво, розмежування відбувається на рівні значно глибшому, ніж індивідуальний смак.

Ортега-і-Гассет Хосе, Дегуманізація мистецтва

Тут Гессе окреслив свій власний, індивідуальний творчий метод, визначив свою позицію щодо напрямів і жанрів: вказав на свій генетичний зв’язок із романтиками і на свою нехіть до традиційного (об' єктивно-розповідного) роману.

Гессе Герман, Гра в бісер

Скільки завгодно — океан часу, і разом з тим такий мізерно малий оцей окремий індивідуальний час !. .

Єфремов Іван, Туманність Андромеди

Та от Гайє поставив Гіммельштоса знову на ноги і під кінець виконав ще один індивідуальний номер.

Ремарк Еріх, На Західному Фронті без змін