Антоніми до слова Збитковий

Антоніми до слова Збитковий

Подібні по значенню до слова Збитковий

Приклади використання слова Збитковий

Наведені аналітичні розрахунки показують, що беззбитковий обсяг продажу і зона безпечності залежать від постійних витрат, питомої ваги змінних витрат і рівня цін на продукцію.

Білик М., Фінансовий аналіз

У цьому випадку більша частка постійних витрат забезпечує вищий беззбитковий обсяг продаж і більший запас фінансової стійкості.

Ковальчук М., Економічний аналіз діяльності підприємств АПК

Цей аналіз дозволяє визначити мінімальну кількість продукції, яку необхідно реалізувати за визначеною ціною, щоб покрити виробничі витрати, тобто вивести виробництво на беззбитковий рівень.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

Таким чином, аналіз дає можливість оцінити мінімальну кількість продукції при певній ціні (беззбитковий рівень виробництва) або визначити мінімальну ціну реалізації при запланованій кількості продукції (беззбиткова ціна реалізації).

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

Загальна формула для визначення беззбиткового рівня така: беззбитковий рівень виробництва, ц = всі витрати / ціна реалізації, грн / ц; беззбиткова ціна реалізації, грн / ц = всі витрати / запланована кількість продукції, ц.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

Відповідно змінюється й беззбитковий рівень виробництва.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

Такий аналіз дозволяє визначити мінімальну кількість продукції, яку потрібно реалізу-вати за встановленою ціною, щоб відшкодувати виробничі витра-ти, тобто вивести виробництво на беззбитковий рівень.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

Таким чином, завдяки аналізу можна оцінити мінімальну кількість продукції при певній ціні (беззбитковий рівень виробництва) або мінімальну ціну реа-лізації при запланованій кількості продукції (беззбиткову ціну реалізації).

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

За допомогою виробничого бюджету можна визначити без-збитковий рівень виробництва продукції, мінімальну ціну реа-лізації продукції для покриття всіх витрат, пов’язаних з вироб-ництвом запланованої кількості продукції, та рівень прибутко-вості.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

Таким чином, знаючи ціну на продукцію і витрати на її виробництво, можна визначити беззбитковий рівень виробництва, дійти висновку про доцільність даного напряму виробничої діяльності.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств