Антоніми до слова Конвергенція

Антоніми до слова Конвергенція

Приклади використання слова Конвергенція

По-друге, технологічна конвергенція, яка виражена в понятті «інформаційна технологія» є важливою як в со —

Лях Віталій, Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія

Конвергенція цих технологій дає змогу користувачу одноманітно працювати з інформацією, використовуючи як звичний графічний інтерфейс комп’ютера, так і не менш звичний телефонний чи факс-апарат.

Козак І., Телекомунікації в бізнесі

Спостерігається, можна сказати, конвергенція таких джерел у різних правових системах.

Боярська З., Міжнародне комерційне право

Ці процеси відобразилися в появі таких економічних теорій і доктрин як марксизм і ленінізм, кейнстіанство, інституціоналізм, неоордолібералізм, конвергенція, народний капіталізм і їх різновидів.

Проскурін П., Історія економіки та економічних учень

Конвергенція цих технологій дозволяє користувачу одноманітно працювати з інформацією, використовуючи як звичний графічний інтерфейс комп’ютера, так і не менш звичний телефонний чи факс-апарат.

Козак І., Інформаційні технології віртуальних організаці

Інтернаціоналізація господарської діяльності веде до зближення торговельного права різних країн, відбувається «гармонізація», «конвергенція» права.

Суторміна В., Фінанси зарубіжних корпорацій

З часом внаслідок дифундування (змішування) окремих точок зору відбувається конвергенція та звуження діапазону здійснюваних експертами оцінок.

Терещенко О., Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Окрім цього, звуження та конвергенція окремих оцінок може відбуватися за двома полярними напрямами, результатом чого можуть бути дві протилежні тенденції.

Терещенко О., Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

В ході дослідження виявлялась область розповсюдження культури, дифузія (з урахуванням рис, що прийшли), незалежний розвиток (там, де дифузія неможлива чи невидима), паралелізм і конвергенція.

Борисова Ольга, Соціально-історична антропологія

Коінтеграція країн ЦСЄ до ЄС та подальша їх конвергенція містить у своїй основі чимало подальших ризиків, що випливає з розрахункових моделей подальшого зближення нових членів ЄС, кандидатів на вступ та п’ятнадцятки старих членів.

Чужиков В., Економіка зарубіжних країн