Антоніми до слова Дивергенція

Антоніми до слова Дивергенція

Приклади використання слова Дивергенція

Дивергенція «биків» виникає тоді, коли ціни падають до ново-го мінімуму, а технічний індикатор відмовляється опускатися до нового мінімуму.

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Ціна Індикатор Дивергенція «ведмедів» класу, А: ціни піднімаються до нового максимуму, а індикатор дає менш високий максимум, ніж попередній.

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Це найсильніший сигнал до продажу Ціна Індикатор Дивергенція «биків» класу, А: ціни падають до нового мінімуму, а індикатор дає менш глибокий мінімум, ніж попередній.

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Дивергенція «ведмедів» виникає тоді, коли ціни виходять на новий максимум, а індикатор відмовляється підніматися до свого нового максимального значення.

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Дивергенція класу, А показує найважливіші точки розвороту і кращі можливості для купівлі або продажу.

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Дивергенція класу В менш значна, а класу С — менш важли-ва.

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Ціна Індикатор Дивергенція «ведмедів» класу В: ціни знову піднімаються до попереднього максимуму, а індикатор дає менш високий максимум, ніж по-передній

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Ціна Індикатор Дивергенція «биків» класу В: ціни знову падають до попереднього мінімуму, а індикатор дає менш глибокий мінімум, ніж по-передній

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Ціна Індикатор Дивергенція «ведмедів» кла-су С: ціни піднімаються до нового максимуму, а індикатор дає такий самий максимум, як і попередній

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції

Ціна Індикатор Дивергенція «биків» класу С: ціни падають до нового мінімуму, а індикатор дає такий же мінімум, як і попе-редній

О. І., Міжнародні розрахунки та валютні операції