Антоніми до слова Краса

Антоніми до слова Краса

Подібні по значенню до слова Краса

Приклади використання слова Краса

Краса жінки не повинна бути лише на те, щоби викликувати любов … а коли була би вже лише на те, так нехай би в мені залюбився якийсь такий, що не любив ще перед тим ніякої женщини.

Кобилянська Ольга, Царівна

У тієї сонати цілком така сама пристрасна краса, вона так само нездужає на тугу, як і місячна ніч перенята чимсь демонічним, от як хоч би й моя душа тепер !

Кобилянська Ольга, Царівна

Бажаю, щоби існуюча краса наповнила і моє серце, щоби стало чисте, прозоре, мов та імла, що десь-не-десь звисає ще над деревами !

Кобилянська Ольга, Царівна

— Відтак наступить нагорода, цебто поважання, вдоволення, краса

Кобилянська Ольга, Царівна

Це неможливо, щоб я не побідила, або щоб надо мною панувало що інше, як сама краса життя".

Кобилянська Ольга, Царівна

Завітала разом з колядкою в хату немеркнуча краса, в якій єдналися дарована землею родючість з вродою й честю людини.

Пільгук Іван, Дуби шумлять

— Даваймо вип' ємо за чудовий жіночий рід, за жіночу красу, бо жіноча краса — це … це, розумієте … це богом дане чудо …

Пільгук Іван, Грозовий ранок

Чарувала душу поета краса придунайських просторів із скіфськими могилами, гаями, вкритими пізньою осінньою позолотою.

Пільгук Іван, Грозовий ранок

Будинок Капніста в Обухівці не відзначався розкішними прикрасами та готичними вежами, як у маєтках інших поміщиків.

Пільгук Іван, Грозовий ранок

Марійка вишила киптарик з різнокольоровими прикрасами.

Загребельний Павло, Пісню снує Черемош