Антоніми до слова Індукція

Антоніми до слова Індукція

Приклади використання слова Індукція

Перша — сигнальна, це звичайні попереджувальні світлові і радіосигнали, друга — гіпноіндукція, третя — інфразвукова, відлякуюча.

Ґоловачов Василь, Володарі

Щоб одержати цю річ, думка Гросса об" єднала в один цілеспрямований комплекс такі різні явища, як електромагнітна індукція, поляризація молекул газу, частотний дисонанс, іонізація.

Долгушин Юрій, ГЧ (Генератор чудес)

Може, такий метод вже давно названо якимось добре відомим словом — «дедукція», скажімо, або «індукція».

Іздрик Юрко, Флешка-2gb

Т. Гоббс поєднує індукцію і дедукцію, бо вважає, що спочатку треба йти шляхом пізнання простіших, елементарних якостей речей (дедукція), а потім поєднувати їх, синтезувати (індукція).

Петрушенко Віктор, Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії

До якісних (абстрактно-логічних) прийомів дослідження належать: аналіз (деталізація), синтез (узагальнення), індукція, дедукція, порівняння, евристичні прийоми.

Парасій-Вергуненко Ірина, Аналіз банківської діяльності

Індукція являє собою такий метод міркувань, згідно з яким загальний висновок про характеристику сукупності формується на підставі вивчення характеристик окремих її складових.

Свірко С., Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Існують також методи, що використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях пізнання: абстрагування, аналіз та синтез, індукція та дедукція, моделювання.

Арутюнов В., Методологія соціально-економічного пізнання

В останньому випадку формами узагальнюючого мислення є відомі операції формальної логіки — індукція і дедукція, аналіз і синтез, абстрагування тощо.

Арутюнов В., Методологія соціально-економічного пізнання

До основних видів індуктивних умовиводів належать: а) повна індукція; б) неповна індукція; в) популярна індукція; г) аналогія.

Арутюнов В., Методологія соціально-економічного пізнання

До якісних методів належать: аналіз, синтез, індукція, дедукція, історичний, логічний методи, узагальнення, порівняння та ін.

Ємельяненко Л., Конфліктологія