Антоніми до слова Індуктивний

Антоніми до слова Індуктивний

Приклади використання слова Індуктивний

Ф. Бекон і Р. Декарт обстоювали позиції емпіризму та раціоналізму і в дечому абсолютизували індуктивний і дедуктивний шляхи пізнання.

Петрушенко Віктор, Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії

Це індуктивний вирірковий метод, який надає переваги складноструктурованим системам, зокрема об" єктам із розмитими характеристиками (неповною вихідною інформацією).

Присенко Г., Прогнозування соціально-економічних процесів

А тепер все-таки розглянемо, ні в якому разі не претендуючи на повноту, «лаву проміжних гравців» між Марксом (проективний синтез моделей — ПрС) і Хаєком (індуктивний синтез моделей — ІнС).

Брусіловський Б., Інформатика інвестування

Що є первісним у цьому синтезі - індуктивний чи дедуктивний компонент є таким самим питанням, як і відома сентенція про курку і яйце.

Брусіловський Б., Інформатика інвестування

Інакше дедуктивний компонент зменшує індуктивний, або «індукція» і «дедукція» взаємозв" язані за таким собі «принципом доповняльності»: «чим більше дедукції, тим менше індукції, і навпаки .»

Брусіловський Б., Інформатика інвестування

ГФН-діаграма дуже близька, по суті, до діаграми реалізації ПІБ, яку можна було б інтерпретувати як морфізм біпрямокутної схеми в такі категорії, як індуктивний компонент (І), модель, що синтезується (М), дедуктивний компонент (Д).

Брусіловський Б., Інформатика інвестування

Тут значення має розроблений класиками емпірично-індуктивний метод побудови системи показників, який ґрунтується на математично-статистичному тестуванні та групуванні підприємств.

Терещенко О., Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Дедуктивний та індуктивний прийоми досліджень — це дві сторони одного й того ж процесу вивчення явищ.

Ковальчук М., Економічний аналіз діяльності підприємств АПК

Мені здається, що індуктивний метод у стилі незабутнього Шерлока Холмса та сотень його наступників тут зовсім непридатний.

Тирманд Леопольд, Злий

Індуктивний метод — це одержання загального виснов ку на основі поодиноких фактів, тобто від фактів дослід ник йде до природи об' єктів.

Черевко Г., Економіка природокористування