Антоніми до слова Зойк

Антоніми до слова Зойк

Приклади використання слова Зойк

В горлі корч хапав; я затиснула зуби сильно, бо мені виривався зойк з уст …

Кобилянська Ольга, Царівна

Це просто ростинне вегетування, хвилями перерване тихим зойком борби за існування !. .

Кобилянська Ольга, Царівна

Шалена розпука пірвала мене, а з грудей вирвався зойк.

Кобилянська Ольга, Царівна

— зойкнула я тихо, і мої уста викривились до якогось усміху.

Кобилянська Ольга, Царівна

Вона в борбі зойкне дивним, тонесеньким голосом; опісля він переможе її і таки виссе кров …

Кобилянська Ольга, Царівна

Це була радше якась тонка, тонесенька душевна струна, що обізвалася тепер на поклик сміху його, але обізвалася чудноболючим, негармонійним зойком.

Кобилянська Ольга, Царівна

— Він ухопив із роздразненням мою руку і стиснув її так сильно, що я з болю аж зойкнула; опісля верг її від себе.

Кобилянська Ольга, Царівна

— зойкнув вуйко, зворушений до живого, і вийшов чомусь із кімнати.

Кобилянська Ольга, Царівна

Однак на болісний зойк моєї душі не звертав ніхто уваги; те, що накипіло в серці, могло обернутися і в зло, для мене і для других статися горем, але те не обходило нікого.

Кобилянська Ольга, Царівна

— зойкнуло нараз болісно серце, і мов у фізичнім болю притиснула я грізно зморщене чоло до шиби, силуючись здержати сльози, що тиснулися доконче до очей.

Кобилянська Ольга, Царівна